Προσωπικό

Δοκιμή μοντελοποίησης κινητήρα SR μεγάλης ισχύος

Δοκιμή μοντελοποίησης κινητήρα SR για τοποθέτηση σε περιβάλλον εργασίας

Μοντέλο Ε&Α (ανάπτυξη και συνεργασία με τους χρήστες)

Δοκιμή μοντελοποίησης κινητήρα SR μεγάλης ισχύος

Τεχνική επικοινωνία με το Haerbin Industrial University

Μοντέλο Ε&Α (ανάπτυξη και συνεργασία με τους χρήστες)

Εμπειρογνώμονες εγχώριοι και ξένοι συμμετέχουν για επικοινωνία (ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία)

Εμπειρογνώμονες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μαζί για επικοινωνία (ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία)

Δοκιμή μοντελοποίησης κινητήρα SR για προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας

Δοκιμή μοντελοποίησης κινητήρα SR για προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας

Πλήρωμα δοκιμής απόδοσης στροφείου

δοκιμή στροφέα