Πακέτο μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό